TRANSPORT I SPEDYCJA

MAGAZYNOWANIE / PRZEŁADUNKI

Oferujemy magazynowanie oraz składowanie różnego rodzaju towarów w specjalnie przeznaczonych ku temu magazynach rozmieszczonych na terenie kraju.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem do obsługi magazynowej, jak i do przeładunków towarów.

Ponadto mamy możliwość składowania oraz przemieszczania ładunków just-in-time, przy wykorzystaniu kontenerów BDF, w dystrybucji krajowej jak i zagranicznej.

Magazynowany przez nas towar jest przechowywany w warunkach, które wcześniej zostały ustalone z klientem. Posiadamy magazyny o różnych rozmiarach i standardach, przystosowane pod wymagania różnych klientów.